Download Kleos

Klicka här för att installera

Systemkrav:

  • Windows 7 Service Pack 1

  • Microsoft .NET Framework 4.6.1 (x86 and x64)

  • Messaging API and Collaboration Data Objects 1.2.1

  • Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 (x86 and x64)

Kontrollera om Kleos kan installeras på din dator

Installera Kleos Outlook-modul för att arbeta effektivare med Outlook och Kleos

Installera Kleos Word-modul för att arbeta effektivare med MS Word och Kleos

Installera alternativ Kleosversion